снимка на пожар снимка на цунами снимка на пожар снимка на пожар снимка на пожар

Бедствие:
Пожари

Пожарите, земетресенията, наводненията са природни рискове, с които хората трябва да се съобразяват, да се опознават. Те се проявяват в различни геосфери и по различно време.

Виж още

Бедствие:
Водни бедствия

Водните бедствия са ситуации, в които водата предизвиква сериозни проблеми и щети. Това може да включва наводнения, свлачища или други бедствия, които са свързани с водата. Те могат да бъдат много опасни и да причинят значителни щети на хората и околната среда.

Виж още

Бедствие:
Природни рискове

Природните рискове са ситуации или събития, които могат да представляват опасност за хората и околната среда поради природни явления като земетресения, наводнения, горски пожари и други. Те са неизбежна част от природата и могат да имат различни последици в зависимост от обстоятелствата.

Виж още

Бедствие:
Земетресения

Земетресенията са подземни трусове и внезапни резки разлюлявания на земната повърхност, причинени от движения на литосферни плочи. Съпроводени са с освобождаване на земна (вътрешна) енергия.

Виж още

Бедствие:
Циклони

Циклоните са големи атмосферни вихри с ниско атмосферно налягане в центъра му. Въздухът в циклона се движи от краищата към центъра на циклона, издига се и се охлажда. Това води до формиране на облаци и валежи.

Виж още